Agnes Jongerius: Een transparante textielsector is goed voor vrouwen

Blog Op de conferentie van de European Development Days in Brussel raak ik in gesprek met Agnes Jongerius, Europees Parlementslid voor de PvdA. De jaarlijkse bijeenkomst voor belangenorganisaties uit de kleding- en textielindustrie gaat over het bevorderen van verantwoordelijk  handelen (due diligence) van bedrijven in die sector.

Agnes Jongerius: “Het Europees Parlement heeft vorig jaar een resolutie over betere werkomstandigheden en duurzaamheid in de textielindustrie aangenomen. Nederland en Duitsland werken al eensgezind samen op dat terrein, maar de Europese Commissie heeft nog steeds geen concrete stappen gezet om bedrijven tot verantwoordelijkheid aan te zetten.”

Agnes Jongerius: “Ook in Europa werken nog veel vrouwen voor een schamel loon en onder onveilige omstandigheden”.

Ik zie opvallend veel andere vrouwen in de zaal, allemaal zetten ze zich in voor de vrouwen en meisjes in de textielsector. De zaal kleurt al gauw helemaal groen van de stembiljetten. Iedereen is het erover eens dat de sector op een hoger plan moet worden gebracht. In Europese landen als Bulgarije en Roemenië werken nog veel vrouwen voor een schamel loon en onder onveilige omstandigheden (lees verder onder de foto).

FABRICA DE CONFECTII BARLAD

© NATIONAL.RO Vrouwen werkzaam in de kledingindustrie van het Roemeense Botosani.

Agnes Jongerius: “Het is hartverwarmend te horen welke Nederlandse en Duitse initiatieven er op dit gebied ontwikkeld zijn. Een aantal Nederlandse vakbonden, bedrijven en overheden hebben zich reeds aaneengesloten en een convenant ondertekend om de due diligence van inkopende bedrijven in de textielbranche te bevorderen. Due diligence moet niet alleen gelden voor een winkelketen als C&A, maar ook voor alle bedrijven die kleding voor haar inkopen.”

Agnes Jongerius: “Aanvullende Europese wetgeving is nodig tegen wantoestanden”.

De vraag die de vrouwen bezighoudt is of dit soort niet-bindende convenanten voldoende zijn of dat er bindende wetgeving nodig is om de situatie in de textielindustrie te verbeteren. De textielbranche zelf zou het liefst een convenant voor heel Europa willen waarop ze hun bedrijfsvoering makkelijker kunnen afstemmen, dan alle bestaande losse initiatieven die er nu zijn. Velen denken daar iets anders over (lees verder onder de foto).

DbioSIYX4AA64rJ

© TWITTER A_JONGERIUS  Agnes heeft met verschillende acties aandacht proberen te trekken voor de uitbuiting in de textielindustrie wereldwijd.

Agnes Jongerius: “Ik denk dat we niet zonder convenanten kunnen, maar er is daarnaast ook zeker bindende Europese wetgeving nodig. Het een kan niet zonder het ander. Door aanvullende Europese regelgeving kun je bedrijven verplichten het inkoopkanaal of de productieketen (Supply chain) nader te onderzoeken wanneer ze contracten aangaan. Door die transparantie zullen wantoestanden kunnen voorkomen en dat is goed voor de vrouwen en meisjes die er werken. Daar ga ik me voor inzetten.”

Advertenties
Geplaatst in Mediablogs | Een reactie plaatsen

Parlementaire debat mag saaier worden

Opinie In het debat over de rol van Rusland bij het neerhalen van de MH17 werd premier Rutte flink aangevallen. Dit onderwerp leende er zich bij uitstek toe om als Kamerlid te scoren bij het Nederlandse publiek zonder echt in dialoog te gaan. Daaruit blijkt dat de oorspronkelijke rol van het parlementaire debat ondergeschikt is geraakt aan de  praktijk, waarin politici via de media de kiezer voor zich hopen te winnen.

Het debat is oorspronkelijk de plek waar verschillen in politieke opvattingen kunnen worden overbrugd. Maar het debat is tevens voor het publiek belangrijk om te kunnen zien waar partijen voor staan en of partijen afdoende in staat zijn hun standpunten te verdedigen. Op het televisiekanaal Politiek 24 kun je 24 uur per dag belangrijke politieke Kamerdebatten volgen. Met de app Debat Direct zijn zowel plenaire vergaderingen als commissievergaderingen van de Tweede Kamer live via je telefoon te ontvangen.

Algemene Politieke Beschouwingen

© NEW SKOOL MEDIA Op het televisiekanaal Politiek24 zijn 24 uur per dag Kamerdebatten te volgen.

Door deze toegenomen openbaarheid van de Kamer is de nadruk van het politieke debat meer komen te liggen op het politieke spel. Het gevaar hiervan is dat burgers minder te zien krijgen hoe taai, maar belangrijk het wetgevende werk van politici is en hoe politici achter de schermen moeten samenwerken om tot een compromis te komen. De media versterken dit nog omdat ze zich niet langer geroepen voelen om het democratische proces te helpen versterken en hun controlerende taak uit te oefenen. Het zijn de kijkcijfers die tellen.

Politiek als theater

Niet de standpunten van de politieke leiders, maar hun mediageniekheid  is meer dan ooit belangrijk voor het electorale resultaat. Stemmenmaximilisatie is het  ultieme doel  en niet de representatie van de achterban of het verantwoording afleggen over beleid. In een zogenaamde toeschouwersdemocratie waarin politici met elkaar als op een markt concurreren, volgen burgers politici alsof zij het publiek zijn in een theater.

In het Nederlandse parlement draait het parlementair debat in de Kamer vanouds om samenwerking en het sluiten van compromissen en daarvoor is tijd en geduld nodig. Kamerleden worden echter vanwege een strakke Kameragenda en een duidelijke rolverdeling binnen fracties beperkt in de vrijheid om echt te debatteren. Er worden vooral vragen gesteld die scoren bij het publiek.

Media-agenda bepaalt publieke agenda

Het vragenrecht van Kamerleden ontwikkelde zich van een instrument ten behoeve van ministeriële controle en openheid, naar een middel om het parlementaire debat te verlevendigen en de media-aandacht op zichzelf te richten. Meer dan tachtig procent van de Kamervragen is dan ook gebaseerd op nieuwsberichten uit de media, omdat de politiek er van overtuigd is dat de agenda van de media vaak grote invloed heeft op de publieke agenda.

images1.persgroep.net

© REUTERS Debatten met de mediagenieke PVV-leider Geert Wilders (rechts) trekken, mede door zijn agressieve debatstijl, veel kijkers

Macht en populariteit tellen

Bovendien geldt, hoe meer macht een politicus heeft of hoe populairder hij of zij is, hoe meer aandacht de politicus  krijgt in de media. Kleine partijen en onbeduidende Kamerleden komen minder in de media. Politici proberen zich ook steeds vaker van elkaar te onderscheiden door mee te doen aan populaire op entertainment gerichte televisieprogramma’s.

In het politieke nieuws zien we een verschuiving van hard nieuws over politieke besluiten naar soft nieuws over politieke personen. Media zijn namelijk meer geïnteresseerd in de competenties en kwaliteiten van individuele politici, hun emoties en voor hun privéleven, dan in beleid.

Stijl en toon debat zijn veranderd

Politieke discussieprogramma’s en televisiedebatten hebben de stijl en de toon van het parlementaire debat daarmee voorgoed veranderd. Tijd om je daarvan als media bewust te worden en weer meer oog te hebben voor Kamerleden die minder spectaculair zijn, maar belangrijk werk verrichten op de achterste bankjes van het parlement.

Want pas wanneer burgers vaker zouden zien dat een politiek besluit via een zorgvuldige afweging van belangen tot stand komt, zullen ze een groter begrip voor politici krijgen, zelfs wanneer zij het niet met hen eens zijn. Maar dan moet  het debat wel weer zijn  oorspronkelijke rol vervullen om standpunten te verhelderen en om verschillen te overbruggen.

kranten ontbijt wilders_0

© RTL Steeds meer politiek nieuws gaat over het politieke spel dan de harde inhoud

Geplaatst in Mediablogs | Een reactie plaatsen

Agnes Jongerius: iedereen verliest door importheffingen van Trump

“Ik ben zeer teleurgesteld dat de VS besloten heeft handelsbarrières op te werpen tegen de import van Europees staal en aluminium”, zegt Agnes Jongerius van de PvdA in het Europees Parlement, als reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump. “De maatregelen zullen ook de Nederlandse staalindustrie in Ijmuiden hard treffen.”

0601ecoijmuidentatasteeldef

© FRANS LEMMENS / HOLLANDSE HOOGTE Bij staalproducent Tata Steel Ijmuiden zijn ruim 9000 mensen werkzaam

Sinds maart heft de VS belasting op de import van staal (25 procent) en aluminium (10 procent) vanwege ‘de nationale veiligheid’. Buurlanden Canada en Mexico werden direct uitgezonderd van de maatregel. De Europese Unie werd daarvan tijdelijk vrijgesteld, op voorwaarde dat de EU haar eigen invoerbelemmeringen zou opgeven voor Amerikaanse producten. De Europese Commissie weigerde dit en dreigde als tegenmaatregel heffingen in te stellen op Amerikaanse producten ter waarde van 3 miljard euro onder meer op Harley Davidsons, whisky, pindakaas en spijkerbroeken.

“We mogen niet de dupe worden van Amerikaanse importheffingen. We steunen de Europese Commissie voluit maar we hopen dat partijen vooral in gesprek blijven, want dit is voor niemand goed”, aldus Agnes Jongerius.

232signing

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES Trump introduceerde 8 maart de nieuwe importheffingen op aluminium en staal.

Geplaatst in Mediablogs | Een reactie plaatsen

Agnes Jongerius “Het kan niet zo zijn dat pech je eigen schuld is”

Jongerius.png

PvdA Europarlementariër Agnes Jongerius

 

Agnes Jongerius was jarenlang het boegbeeld van de Vakcentrale FNV. Ze staat erom bekend dat ze zegt waar het op staat. Nu is ze al 4 jaar Europarlementariër. “Brussel went nooit, ik blijf toch een echte Utrechtse”, zegt de vrouw die altijd op de bres staat voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Wat is haar drijfveer?

Agnes Jongerius: “Ik voel me eigenlijk geen politicus. De Europese besluitvorming vind ik te traag gaan. Je bent hier vooral bezig met de lange termijn. Ik heb vroeger vaak buiten de poorten van het Europese Parlement staan protesteren tegen Brussel. Maar ik wilde zelf het heft in handen nemen, alleen word ik steeds ongeduldiger naarmate ik ouder word. Ik wil dat de werknemers in Europa het door mij een klein beetje beter krijgen. Ze een stem geven waar naar wordt geluisterd en dat ze eerlijk en fair worden behandeld. Tegenwoordig is de slogan al gauw ‘succes is je eigen keuze’. Het kan niet zo zijn dat pech dan vervolgens ook je eigen schuld is. Daarom probeer ik mensen op weg te helpen. Dat is mijn echte passie.”

Eigen wortels

“Ik kom uit De Meern in Utrecht en was de jongste van acht kinderen. Ik luister graag naar persoonlijke verhalen van mensen, die bezig zijn met hun eigen wortels, net als ik. Waar je vandaan komt en wat je gevormd heeft. Mijn ouders waren erg katholiek en ik vond als kind in de kerk mijn momenten van rust en bezinning. Samen zingen, een kaarsje aansteken, een erg fijne sfeer. Ik geloof nu niet meer.

Mijn moeder was behalve een grote Mariafan ook onderwijzeres. Als arbeidersdochter die niet naar de universiteit mocht, heeft ze ons kinderen gepusht om te studeren en veel te lezen. Ze vond dat mensen het beste uit zichzelf moesten halen. Na mijn studie geschiedenis wilde ik net als haar voor de klas gaan staan, maar het liep anders.

Agnes Jongerius “Je tegenstander moet met een rechte rug van tafel kunnen komen”

Eigenschappen van een politicus

Het Europese Parlement vind ik uniek vanwege de vele nationaliteiten en de even zoveel politieke culturen die het herbergt. Iedereen in het Parlement is ver van huis en dat verbindt mensen. Als parlementarier is het goed dat je kunt luisteren en dat je beseft wat politiek voor gewone mensen betekent. Je moet je in hen kunnen inleven, maar ook in je tegenstander. Die moet met een rechte rug van de onderhandelingstafel kunnen komen, dat zei Machiavelli al. Je moet ook kunnen omgaan met kritiek en je afvragen of je het anders had kunnen doen. Politiek vergt uithoudingsvermogen. Jarenlang bijt je je op een complex onderwerp vast en het is maar de vraag of je resultaat behaalt. Wanneer kiezers niet snel resultaten zien dan verliezen ze het vertrouwen.

Daarbij komt dat globalisering en de Europese eenwording tot een verlies aan nationale soevereiniteit leidt, waardoor het moeilijker wordt om je achterban tevreden te stellen. Om het met Abraham Lincoln te zeggen: het is mogelijk om het alle mensen af en toe naar de zin te maken, het is ook mogelijk het sommige mensen altijd naar de in te maken, maar het is onmogelijk het alle mensen altijd naar de zin te maken.

Lincoln

De Amerikaanse president Abraham Lincoln (1808-1865)

Het is daarom soms echt ondankbaar werk, maar ik blijf mijn verhaal vertellen waarom ik het moet doen. Ik zie Nederland uiteenvallen tussen hoger opgeleiden en de lager opgeleiden, waarvoor steeds minder vast werk met perspectief is. Denk aan de thuisbezorgers van Deliveroo en de thuishulpen die zeer waardevol werk verrichten, maar niet naar rato worden betaald. Als PvdA proberen we mensen gelijke kansen te bieden. Ik probeer daarom steeds tijd te nemen voor de gewone werknemer. Zij geven me energie en inzicht voor de politieke praktijk.

PvdA

Ik schuw de confrontatie ook binnen de partij niet, dat was zo bij de FNV toen de AOW leeftijd verhoogd moest worden en dat is nu ook zo. Het gaat niet goed met de PvdA en daar is de partij zelf mede debet aan. Ik vind het erg dat het kabinet met de PvdA de sociale werkvoorziening op slot heeft gedaan. Dat is fataal voor jonge mensen met een arbeidshandicap. Ook vind ik het niet goed dat de studiebeurs is afgeschaft. Daarmee zadel je jongeren met een flinke studieschuld op. Ik ben bang dat kinderen uit arbeidersgezinnen nu minder vaak gaan studeren, dat ze opzien tegen het lenen.

Onze achterban heeft goede collectieve voorzieningen nodig. Op de pensioenen mag niet beknibbeld worden, de thuiszorg mag niet nog verder verschralen en de huren mogen niet nog meer stijgen. De partij betaalt voor de samenwerking met de VVD. Je mag nooit een kokervisie krijgen als partij, dat je denkt dat wat jij doet heel groot en heel belangrijk is. Het gaat om kleine stapjes. Er is tegenwoordig veel waan van de dag in de politiek, het is jammer dat daarvoor het ideologische debat naar de achtergrond verschuift.”

Agnes Jongerius “De partij betaalt voor de samenwerking met de VVD”

Kleine stapjes

Ik bepleit voor een terugkeer naar de klassieke beginselen van de sociaal-democratie: bestaanszekerheid, werk, verheffing en binding. Het is belangrijk dat er vaste arbeidscontracten komen, perk en paal wordt gesteld aan flexwerk en dat het minimumjeugdloon wordt verhoogd. De introductie van de marktwerking in sectoren die eigenlijk tot de publieke sector behoren heeft grote nadelige gevolgen gehad. Het algemene belang moet beschermd worden. Democratie is iets heel kostbaars. Voor onze vrijheid en onze sociale zekerheid is door vorige generaties een hoge prijs betaald en zij zijn de moeite waard om voor te blijven vechten.

Geplaatst in Mediablogs | Een reactie plaatsen

Gelijk loon voor gelijk werkrichtlijn aangenomen door EP

Het Europees Parlement heeft dinsdag in plenaire vergadering in Straatsburg de nieuwe  zogeheten Detacheringsrichtlijn aangenomen, die ervoor zorgt dat werknemers gelijk loon krijgen voor gelijk werk. De PvdA ziet haar jarenlange inspanningen beloond.

Agnes Jongerius.png

PvdA Europarlementariër  Agnes Jongerius

PvdA-rapporteur Agnes Jongerius: “Gedetacheerde werknemers gaan voortaan altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden. De maximumtijd van detachering wordt bovendien ingekort tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Nu is dat nog 2 jaar.”

De bestaande arbeidsregels werden tot nu toe vaak door Nederlandse werkgevers gebruikt om goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europa in West-Europese landen aan het werk te zetten. Dat leidt tot schrijnende situaties van langs de snelweg bivakkerende Poolse vrachtwagenchauffeurs, die voor 300 euro per maand maandenlang van huis zijn en niet sociaal verzekerd rondrijden. Deze chauffeurs kunnen op dit moment volgens de oude richtlijn bij de Nederlandse rechter aankloppen en om het minimumloon vragen. Geen ideale situatie, vindt de PvdA.

lorry-driver

© Charliemingles

Agnes Jongerius: “De transportsector valt helaas nog steeds niet onder de nieuwe Detacheringsrichtlijn. De Europese Commissie pakt weliswaar sociale dumping met de nieuwe regeling aan, maar dat kan alleen wanneer de nieuw op te richten Europese Arbeidsinspectie (ELA) sancties kan gaan opleggen. Dat is de enige manier om wantoestanden over de grenzen heen echt aan te pakken.”

               Agnes Jongerius: “De ELA moet sancties kunnen opleggen”

Veel grensoverschrijdend werk in de EU, maar ook op de nationale arbeidsmarkt, wordt  echter vooral verricht door schijnzelfstandigen, die feitelijk werknemers zijn. Agnes Jongerius: “Daarom moeten er op Europees niveau ook dringend afspraken gemaakt worden over wat zelfstandigen zijn. Het kan niet zo zijn dat werknemers door hun baas gedwongen worden ‘zelfstandig’ te worden en zo hun sociale rechten en bescherming als werknemers verliezen. Een Europese klokkenluidersregeling die werknemers beschermt die overtredingen melden bij de ELA, is dan ook dringend noodzakelijk. De ELA zou dan vervolgens zelfstandig onderzoek moeten kunnen doen en een sanctie op kunnen leggen. Maar de ELA heeft die bevoegdheden nu niet.”

Box Detacheringsrichtlijnen

Detacheringsrichtlijnen zijn rechtsvoorschriften naar Europees recht die de Lidstaten binnen een bepaalde termijn van twee jaar moeten omzetten in nationaal recht. De eerste richtlijn dateert uit 1996, de tweede zal naar verwachting in 2018 door de EU aangenomen worden. Detacheringsrichtlijnen zijn bedoeld om het vrij verkeer van arbeid, een van de grondslagen van de EU,  zoals bepaald in artikel 3 lid 2 het Europese Verdrag voor de korte termijn tot een jaar mogelijk te maken zonder dat buitenlandse werknemers verhuizen, in dienst zijn in het land van tewerkstelling en vallen onder alle arbeidsmarktbepalingen van de nieuwe EU Lidstaat van tewerkstelling. Detachering is bedoeld voor kortlopende arbeidsactiviteiten in het buitenland zoals het maken van een gebouw, een schip, het leveren van transportdiensten of meewerken in de oogstperiode van agrarische producten. In deze sectoren bestaat momenteel circa 30% van de arbeid uit gedetacheerde arbeid. Die maakt 0,7% uit van het totale arbeidspotentieel in Europa. Tegelijk beogen de detacheringsrichtlijnen de sociale zekerheid van de gedetacheerde werknemers te waarborgen eveneens het feit dat de arbeidsvoorwaarden van het gastland zoals verlofdagen en rusttijden ook op hen van toepassing zijn. Volgens de Europese richtlijn van 1996 hadden de buitenlandse werknemers recht op het minimumloon, in de richtlijn van 2018 op gelijk loon voor gelijke arbeid. De richtlijnen beogen ook de detacheringen zodanig te reguleren dat daarbij geen fraude optreedt, die leidt tot sociale misstanden en oneerlijke concurrentie.

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA Terschelling op bezoek in Europarlement

Terschelling kaartFINAL3.png

Een geëngageerde groep PvdA-leden uit Terschelling bezocht deze week het Europees Parlement. Zij deelden hun zorgen met de PvdA fractie dat ieder jaar een groter stuk van Terschelling in zee verdwijnt door klimaatverandering.

Het eiland dat bekend is vanwege het jaarlijkse Oerolfestival, kent door het bloeiende toerisme nauwelijks werkloosheid. De Waddenzee met haar modder- en zandplaten behoort namelijk tot het grootste getijdengebied ter wereld en staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat is goed voor de internationale bekendheid van Terschelling en het toerisme, maar het eiland zelf ontleen hieraan geen beschermstatus en dreigt volgens Waddenvereniging en het Wereldnatuurfonds te verdrinken, wanneer er niets verandert.

pvda terschelling

Het PvdA-team van Terschelling

“Het KNMI heeft voorspeld, dat we van de smelt van het landijs op de Zuidpool een enorme zeespiegelstijging kunnen verwachten en dat het wad daardoor zal verdrinken“, vertelt een Fries PvdA-gemeenteraadslid. Vanwege de ondiepe wateren blijkt de Waddenzee zeer vatbaar voor temperatuurschommelingen. Door zoutwinning en gasboringen in het Waddengebied zakt de bodem sneller dan normaal. Wanneer de zandplaten van de Wadden niet meer twee keer per dag droogvallen dan is dat volgens het Wereldnatuurfonds funest voor grote groepen trekvogels die op zoek zijn naar voedsel en voor bepaalde flora en fauna.

SONY DSC

© ZOOM Het Terschellingse waddenlandschap

Het beleid van het voor de Wadden verantwoordelijke Staatsbosbeheer is er op gericht om de natuur haar gang te laten gaan. De natuurlijke aanvoer van zand lijkt echter niet genoeg om het gebied te behoeden voor verdrinking. Terschelling krijgt daardoor te maken met de toevoer van grote hoeveelheden zoutwater, dat de dieren en planten die afhankelijk zijn van zoetwater in gevaar brengt. Daardoor verdwijnen wadplaten, kwelders en de kwetsbare natuur in het gebied langzaam. Een Fries Statenlid: “Met alle gevolgen ook voor ons eilandbewoners, die hier wonen en werken. We zijn afhankelijk van het toerisme en wanneer de natuur verdwijnt, dan verdwijnt daarmee ook bijna alle werkgelegenheid op ons eiland. Alleen Europese samenwerking op het gebied van klimaatverandering kan ons eiland nog van een verdrinkingsnood redden en daarom zijn we vandaag hier.”

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA Arbeid op maat na langdurige ziekte werknemer

Van werknemers wordt vaak verwacht dat ze na langdurige ziekte alweer snel full-time gaan werken. Deze mensen willen meestal dolgraag aan de slag, maar ze hebben dan wel een betere ondersteuning van de werkgever nodig, vindt de PvdA fractie in het Europees Parlement.

Steeds meer vacatures worden niet ingevuld, de arbeidsmarkt is krap, maar het kostbare potentieel van mensen die na langdurige ziekte willen terugkeren tot de arbeidsmarkt, blijft onbenut. Een op de twintig werknemers is langdurig ziek. Dit aantal is de laatste 15 jaar zelfs verdubbeld.

Bij de mensen die willen terugkeren naar werk gaat het om mensen die na een ongeval niet meer full-time kunnen werken, of mensen die te maken hebben met een chronische aandoening. Maar ook mensen die na een burn-out weer fit zijn voor werk, worden door werkgevers aan de kant gezet.

Re-integratie geen succes

De re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer is tot nu toe geen succes. Cijfers geven aan dat de zieke in twee van de drie gevallen niet meer kan terugkeren naar zijn huidige  job. Slechts in iets meer dan 10% van de gevallen wordt via aangepast werk geprobeerd de zieke terug aan het werk te krijgen (lees verder onder de afbeelding en de grafieken).

Verzuimbeleid

© AP SUPPORT

Het aantal oudere werknemers vanaf 45 jaar zal de komende jaren verder toenemen, zij worden door werkgevers al snel gezien als een te hoge kostenpost door het verhoogde ziekterisico. Oudere werknemers verzuimen overigens niet vaker maar wel langduriger door ziekte. De PvdA is er voorstander van dat vooral kleinere bedrijven door een verzekering worden geholpen het loon door te betalen van langdurig zieken. Zo is de drempel om ouderen vast aan te nemen kleiner.

sdworx

© SDWORX Kort en lang ziekteverzuim – leeftijd

volksgezondheidenzorg

© VOLKSGEZONDHEIDENZORG. INFO Gemiddelde verzuimduur 2016

percentage verzuimers

© VOLKSGEZONDHEIDENZORG. INFO Percentage werknemers dat verzuimde naar leeftijd 2016

Wanneer oudere werknemers ziek worden is de ervaring dat zij vaak zonder aangepast werk aan de kant worden geschoven en worden ingeruild voor jongere en goedkopere werknemers.

“Waardevolle mensen doen nu niet mee”

Wanneer mensen graag willen en kunnen terugkeren naar werk, dan moet dat van overheidswege extra gestimuleerd worden. Dat is goed voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf, de economie en de samenleving. Waardevolle mensen doen nu niet mee en dat moeten wij als maatschappij niet willen.Veel werknemers willen re-integreren en niet afhankelijk zijn van een uitkering of eenzaam thuis achter de geraniums zitten.

Kennis ontbreekt

Veel bedrijven ontbreekt het echter aan kennis en mankracht om een succesvolle re-integratie mogelijk te maken. Vooral kleinere ondernemingen moeten daarom technische en financiële assistentie ontvangen om herintegratie en terugkeer naar werk te kunnen realiseren. Werkgevers dienen samen met de werknemers zelf, de medici en de sociale diensten al in een vroeg stadium een herintegratieproject met arbeid op maat op te zetten. Te denken valt aan flexibele en kortere werktijden en thuiswerk voor de chronisch zieke werknemer.

Uitval voorkomen

Een organisatie moet bovendien vroegtijdig proberen te voorkomen dat mensen langdurig ziek worden op de werkvloer, waardoor ze vaak definitief uitvallen. Daarvoor moet er in veel bedrijven een omslag plaatsvinden in het denken over wat gezonde arbeidsomstandigheden zijn. Bij de laatste gaat het om arbeidsomstandigheden in de meest brede zin van het woord, die aan de medewerkers en hun gezondheid zijn aangepast en niet andersom. Een logisch gevolg daarvan zijn aangepaste arbeidsomstandigheden na langdurige ziekte.

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen