Gelijk loon voor gelijk werkrichtlijn aangenomen door EP

Het Europees Parlement heeft dinsdag in plenaire vergadering in Straatsburg de nieuwe  zogeheten Detacheringsrichtlijn aangenomen, die ervoor zorgt dat werknemers gelijk loon krijgen voor gelijk werk. De PvdA ziet haar jarenlange inspanningen beloond.

Agnes Jongerius.png

PvdA Europarlementariër  Agnes Jongerius

PvdA-rapporteur Agnes Jongerius: “Gedetacheerde werknemers gaan voortaan altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden. De maximumtijd van detachering wordt bovendien ingekort tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Nu is dat nog 2 jaar.”

De bestaande arbeidsregels werden tot nu toe vaak door Nederlandse werkgevers gebruikt om goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europa in West-Europese landen aan het werk te zetten. Dat leidt tot schrijnende situaties van langs de snelweg bivakkerende Poolse vrachtwagenchauffeurs, die voor 300 euro per maand maandenlang van huis zijn en niet sociaal verzekerd rondrijden. Deze chauffeurs kunnen op dit moment volgens de oude richtlijn bij de Nederlandse rechter aankloppen en om het minimumloon vragen. Geen ideale situatie, vindt de PvdA.

lorry-driver

© Charliemingles

Agnes Jongerius: “De transportsector valt helaas nog steeds niet onder de nieuwe Detacheringsrichtlijn. De Europese Commissie pakt weliswaar sociale dumping met de nieuwe regeling aan, maar dat kan alleen wanneer de nieuw op te richten Europese Arbeidsinspectie (ELA) sancties kan gaan opleggen. Dat is de enige manier om wantoestanden over de grenzen heen echt aan te pakken.”

               Agnes Jongerius: “De ELA moet sancties kunnen opleggen”

Veel grensoverschrijdend werk in de EU, maar ook op de nationale arbeidsmarkt, wordt  echter vooral verricht door schijnzelfstandigen, die feitelijk werknemers zijn. Agnes Jongerius: “Daarom moeten er op Europees niveau ook dringend afspraken gemaakt worden over wat zelfstandigen zijn. Het kan niet zo zijn dat werknemers door hun baas gedwongen worden ‘zelfstandig’ te worden en zo hun sociale rechten en bescherming als werknemers verliezen. Een Europese klokkenluidersregeling die werknemers beschermt die overtredingen melden bij de ELA, is dan ook dringend noodzakelijk. De ELA zou dan vervolgens zelfstandig onderzoek moeten kunnen doen en een sanctie op kunnen leggen. Maar de ELA heeft die bevoegdheden nu niet.”

Box Detacheringsrichtlijnen

Detacheringsrichtlijnen zijn rechtsvoorschriften naar Europees recht die de Lidstaten binnen een bepaalde termijn van twee jaar moeten omzetten in nationaal recht. De eerste richtlijn dateert uit 1996, de tweede zal naar verwachting in 2018 door de EU aangenomen worden. Detacheringsrichtlijnen zijn bedoeld om het vrij verkeer van arbeid, een van de grondslagen van de EU,  zoals bepaald in artikel 3 lid 2 het Europese Verdrag voor de korte termijn tot een jaar mogelijk te maken zonder dat buitenlandse werknemers verhuizen, in dienst zijn in het land van tewerkstelling en vallen onder alle arbeidsmarktbepalingen van de nieuwe EU Lidstaat van tewerkstelling. Detachering is bedoeld voor kortlopende arbeidsactiviteiten in het buitenland zoals het maken van een gebouw, een schip, het leveren van transportdiensten of meewerken in de oogstperiode van agrarische producten. In deze sectoren bestaat momenteel circa 30% van de arbeid uit gedetacheerde arbeid. Die maakt 0,7% uit van het totale arbeidspotentieel in Europa. Tegelijk beogen de detacheringsrichtlijnen de sociale zekerheid van de gedetacheerde werknemers te waarborgen eveneens het feit dat de arbeidsvoorwaarden van het gastland zoals verlofdagen en rusttijden ook op hen van toepassing zijn. Volgens de Europese richtlijn van 1996 hadden de buitenlandse werknemers recht op het minimumloon, in de richtlijn van 2018 op gelijk loon voor gelijke arbeid. De richtlijnen beogen ook de detacheringen zodanig te reguleren dat daarbij geen fraude optreedt, die leidt tot sociale misstanden en oneerlijke concurrentie.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Politiek verandert de wereld. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s