Auteursarchief: mirjamkersten

PvdA Arbeid op maat na langdurige ziekte werknemer

Van werknemers wordt vaak verwacht dat ze na langdurige ziekte alweer snel full-time gaan werken. Deze mensen willen meestal dolgraag aan de slag, maar ze hebben dan wel een betere ondersteuning van de werkgever nodig, vindt de PvdA fractie in … Lees verder

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA Laat werkgever aantonen dat flexwerkers geen werknemers maar zelfstandigen zijn

In het recente Regeerakkoord zouden de flexbanen worden aangepakt maar er gebeurt niets. Nu de economie bloeit en er arbeidsschaarste is, is het tijd voor meer vaste contracten, vindt de PvdA. Laat de werkgever daarom aantonen dat flexwerkers geen werknemers … Lees verder

Geplaatst in Mediablogs, Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA: Uitbuiting textielindustrie Bangladesh stopzetten door intrekken handelsvoordelen

De Westerse democratieën achten op grond van verdragen die zij hebben afgesloten mensenrechten universeel geldig. Ze zijn daarom tegen aantastingen daarvan wereldwijd. Zeker wanneer de diepere oorzaken van die aantastingen in het Westen liggen. De Europese Unie vereist dat bij de handel die ze drijft de mensenrechten worden gerespecteerd. In de praktijk van de kledingindustrie van Bangladesh blijkt het voor de Europese Unie nog niet zo gemakkelijk een einde te maken aan uitbuiting maar het is wel dringend nodig. Daarover gaat de nu volgende blog. Lees verder

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

Partijen drijven kiezer naar de flank

Een democratie zoals Nederland berust op samenwerking van stabiele volkspartijen in het politieke midden, die steun krijgen van grote delen van de kiezers en het algemene belang in het oog houden. Daarom is het zorgwekkend dat de laatste tijd kiezers massaal hun heil zoeken bij uiterst linkse of rechtse partijen die niet kunnen of willen meeregeren. Het wordt tijd dat de volkspartijen weer aanspreken met een inhoudelijke politieke boodschap die de burger als waardevol ervaart. Daar zit de kiezer op te wachten. Daarover gaat de volgende blog. Lees verder

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA: Poldermodel aanpassen voor hogere lonen en meer gelijkheid

In een democratie heeft de overheid samen met de sociale partners de verantwoordelijkheid voor rechtvaardige sociaal-economische verhoudingen. Nederland dacht daarvoor een permanent superieur overlegmodel gevonden te hebben, het poldermodel. De laatste jaren komen de nadelen van dit model aan de oppervlakte en het dient dan ook aangepast te worden om bij te dragen aan het Europese beleid van inkomensstabiliteit van burgers en landen. Daarover gaat de navolgende blog. Lees verder

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

PvdA: Sterke volkspartijen goed voor de democratie

Een stabiele democratie waarin het algemene belang gediend wordt en de rechten van minderbedeelden gerespecteerd wordt, komt niet uit de lucht vallen. Daar is een sterke overheid voor nodig die de materiële middelen heeft om daarvoor te zorgen. Een sterke overheid berust op stabiele partijen. Daarover gaat de navolgende blog. Lees verder

Geplaatst in Politiek verandert de wereld | Een reactie plaatsen

“Een Belgische wordt ik nooit”

In het democratisch proces is het vraagstuk van de internationale mobiliteit de laatste jaren een heet hangijzer. Economen weten dat mobiliteit goed is voor onze welvaart. Tegelijk weten de Europese welvaartsstaten zich geen raad met het toelaten van buitenlanders tot hun sociale voorzieningen. Er zit echter ook nog een menselijke kant aan mobiliteit binnen een Europa, dat gekenmerkt wordt door grote cultuurverschillen. Misschien moet op basis daarvan de internationale mobiliteit helemaal niet verder aangemoedigd worden. Die menselijke kant belicht ik aan de hand van een Nederlandse expat in België in de volgende blog. Lees verder

Geplaatst in Mediablogs | Een reactie plaatsen