Nieuwe verdienmodellen goed voor de inhoud?

Het medialandschap verandert sterk door technologische vernieuwingen als het internet, hierdoor neemt de vraag naar het journalistieke product van de traditionele media  af (Lowrey & Gade, 2011). De traditionele media hebben dit te laat ingezien en zien hun oplages dalen en de kijkcijfers afnemen en moeten op zoek naar nieuwe verdiensten.

Google

De websites van kranten worden veel minder geraadpleegd door de miljoenen gebruikers van Google en door de gratis aangeboden informatie op het internet, waardoor vooral kranten reclame inkomsten en betalingen voor hun artikelen mislopen (Lee-Wright, Philips & Witschge, 2012). Daarnaast heeft de publieke omroep het moeilijk door bezuinigingen vanwege de economische crisis.

Veel journalisten verliezen hun werk, vinden nog maar tijdelijk een baan of zijn gedwongen actief als freelancer. Journalisten moeten daarom dringend op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarmee ze kunnen overleven.Met een verdienmodel wordt de betaling voor de producten en diensten van de journalist bedoeld.

In deze blog zal ik een aantal van deze nieuwe verdienmethoden de revue laten passeren en aan het slot de vraag stellen of deze nieuwe manieren om als journalist geld te verdienen niet ten koste gaan van de inhoud.

npo_behang_05-1413191411_cover_large-1413191467

Logo’s publieke omroepen (©NPO)

Afname advertenties door het internet

Traditionele massamedia halen nog steeds de meeste inkomsten uit abonnementen en advertenties. Wanneer kranten of omroepen hun product op het internet aanbieden kunnen zij de inkomsten die wegvallen door het dalende aantal abonnees of kijkers niet compenseren, op het internet wordt er door bedrijven weinig betaald voor een advertentie (Carner, 2012; Kaye & Quinn, 2010; Levy & Nielsen, 2010; Sirkkunen & Cook, 2012).

Bijkomende problemen zijn dat het publiek zelf niet bereid is voor online-content te betalen (Kaye & Quinn, 2010) en dat de advertenties op het internet verkocht worden aan de meest biedende, waardoor kapitaalkrachtiger partijen dan kranten de advertentieruimte innemen.

Redding door tablet of smartphone?

Een lichtpuntje is dat mensen op de populaire tablets en smartphones vaker reclame aanklikken dan op een pc, dat geldt ook voor de sites van de traditionele media (Vgl. Smit, 2013). Omdat online media als Facebook en Google meerdere verdienmodellen met elkaar combineren kunnen de traditionele media er niet mee concurreren waardoor deze moeten innoveren (Sirkkunen en Cook, 2012).

8371683905_179382affc_b

Tablet, smartphone en laptop (© Flickr/miniyo73)

Journalistieke taak mag niet in gevaar komen

Journalisten hebben als onafhankelijke vierde macht de publieke taak de staat te controleren en burgers van informatie te voorzien, zodat zij hun democratische rol kunnen vervullen. Deze journalistieke taak mag niet in gevaar komen door teruglopende advertentie-inkomsten of dalende overheidssubsidies.

Nieuwe verdienmodellen kunnen een oplossing bieden (Picard, 2010) en ervoor zorgen dat de klanten niet meer weglopen (Nahuis et al, 2004) maar zij mogen de reputatie en het imago van de onafhankelijke journalistiek niet schaden.

Dat betekent dat jounalisten niet afhankelijk mogen worden van de overheid of van bedrijven (Roerdink, 2013, p. 74). De diversiteit van de mediacontent moet gewaarborgd blijven als journalisten om te overleven gedwongen worden te innoveren.

Storytelling als verdienmodel

Er zijn twee soorten verdienmodellen voor journalisten. Het eerste verdienmodel past de productie van het journalistieke product (storytelling) aan (Sirkkunen en Cook, 2012) door:

 • verdere specialisatie of het uitbouwen van een niche (Roerdink, 2013). Online media gaan eerder op zoek naar niches, massamedia kunnen dit ook proberen (Lowrey & Gade, 2011; Sirkkunen & Cook, 2012).
 • het zoeken van nieuwe doelgroepen waardoor de journalistieke content onder een groter publiek verspreid wordt.
 • het werken via een speciaal medium zoals de smartphone en de tablet.
 • het richten op een geografische doelgroep zoals lokale journalistiek (Lowrey & Gade, 2011).

maxresdefault.jpg

Panama Papers (© Panama Papers)

 • samen te werken met andere mediaplatforms, zoals door het uitwisselen van content met gesloten beurzen waardoor media het eigen aanbod verruimen.
 • zich bij te scholen en meerdere disciplines te beheersen, zoals het ontwikkelen van webjournalistieke vaardigheden naast redactionele vaardigheden.
 • het samen met andere journalisten analyseren van grote databestanden.
 • gratis nieuws waardoor er meer lezers worden bereikt. Dit laatste is van invloed op de content omdat dat wat het meest aangeklikt wordt niet perse het beste artikel hoeft te zijn.
 • te werken voor commerciële bedrijven, mits de journalist zorgt dat hij/zij onafhankelijk blijft en transparant is over zijn activiteiten. De consument moet weten wat de bronnen zijn (Prenger & van Vree, 2004).
 • de journalist als eigen merk neer te zetten.
 • zichzelf als ondernemer te zien.

Service georiënteerde verdienmodellen

Een tweede verdienmodel is service georiënteerd en verleent diensten aan consumenten door:

 • het op meer plaatsen aanbieden van dezelfde informatie: diversification (Sirkkunen & Cook, 2012). Content wordt vaak hergebruikt, dat is commercieel alleen rendabel voor achtergrondverhalen of –informatie (Roerdink, 2013, p. 53), tachtig procent van het nieuws bevat geen nieuwe informatie (Pew Research Centre’s Project for Excellence in Journalism, 2010).
 • gratis informatie over meer gespecialiseerde onderwerpen of vakgebieden vaker online aan media of bedrijven aan te bieden en zich dan voor uitvoeriger informatie laten betalen.
 • het alleen nog in stukjes aanbieden van data en die voor de consument structureren.
 • het organiseren van trainingen en evenementen (Sirkkunen & Cook, 2012).
 • het toepassen van merchandising (Sirkkunen & Cook, 2012).
 • een ruimer op de persoon toegesneden assortiment, zoals een online abonnement gecombineerd met een dagelijkse krant of weekendkrant, het verkopen van content per artikel of een op de individuele behoefte afgestemd televisieprogramma-aanbod.

grootste_nederlandse_kranten-620x350

Diverse grote Nederlandse kranten (© Top 10 Lijstjes)

 • de verkoop van via het internet verzamelde klantendata (Ala-Fossel et al., 2008; Sirkkunen & Cook, 2012; Wunsch-Vincent, 2010).
 • crowdfunding waarbij via het publiek geld ingezameld wordt voor innovatieve journalistieke projecten.
 • kosten te besparen en veel inhoud te produceren via een platform van burgerjournalisten (Sirkkunen & Cook, 2012) met burgers als belangrijke informatiebronnen: crowdsourcing (Anderson, Bell & Shirky, 2012). De burger wordt van consument producent.


Verdienmodel Crowdsourcing
of crowdworking

Ik zal een verdienmodel nader toelichten. Crowdsourcing of crowdworking in de journalistiek (samenvoeging van crowd en outsourcing) is een werkwijze waarbij gebruik gemaakt van professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden die samen journalistiek onderzoek doen over een bepaald onderwerp. Het is gebaseerd op de ideeën van het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki waarbij inhoud (user-generated content) door het publiek (prosumenten) wordt geproduceerd.

Lezers zijn bereid te betalen voor dit soort informatie (sponsoring of crowdfunding) waarbij de kosten laag worden gehouden want burgerjournalisten werken van huis uit per internet.

Burgers controleren de politiek

De journalist Jeff Howe publiceerde in 2006 het artikel „The Rise of Crowdsourcing“, waarin hij uitlegt dat meer mensen samen meer weten en dat  geldt ook voor de journalistiek.

Burgers en journalisten kunnen via crowsourcing bijvoorbeeld samen de politiek controleren zoals bij de Guardian, waar journalisten het publiek vroegen onkostennota’s van Britse parlementsleden te analyseren (Opgenhaffen& van Belle, 2014, p. 88-91).

 

waves-overflow-land-2011-japan-tsunami

Tsunami in Japan in 2011 (© New York Daily News)

Voorbeeld: Mobile Crowdsourcing

Een bijzondere vorm van crowdsourcing is het Mobile Crowdsourcing, waarbij burgers via mobiele telefoons verslag doen over (natuur)catastrofen of crisissituaties in oorlogsgebieden. De journalistieke content wordt vooral via apps verzameld  door burgers die ver van elkaar afwonen en communiceren via Youtube, Facebook en Twitter.

In grote netwerken observeren zij als een soort detectives de situaties ter plekke en ondersteunen journalisten bij de waarheidsvinding. Via satellieten zoeken zij beelden en burgers met informatie in conflictgebieden en vrijwilligers ter plekke construeren in teamwork de politieke situatie.

Voorbeeld Airwars

airwars_18112015201821

Airwars logo (Airwars.org)

Airwars bestaat uit mensenrechtactivisten, journalisten en vrijwilligers en is opgericht door oud-BBC reporter Chris Woods die door media vaak als enige betrouwbare bron wordt aangehaald als het gaat om burgerslachtoffers.

Gewone mannen en vrouwen sturen Airwars informatie vanuit oorlogsgebieden, zo krijgen zij een platform om hun stem te laten horen. Iedereen met een internetaansluiting kan persoonlijke ervaring inbrengen. Vanuit de eigen huiskamer berichten burgers over hoeveel slachtoffers er bij internationale luchtaanvallen zijn. Daardoor wordt het bijna onmogelijk om zware misdaden ongezien te begaan.

Voorbeeld Bellingcat

Bellingcat (Belling the cat, wanneer je de kat een bel omhangt is hij niet meer gevaarlijk) is een netwerk van burgeractivisten rond Eliot Higgins die onderzoek doen naar het gebruik van wapens in de Syrische burgeroorlog en de oorlog in Oekraine. Bellingcat werd vooral bekend door de satellietbeelden van de vliegtuigramp MH17 in Oekraïne.

Higgins begint in 2012 met een blog en video’s over de Syrische burgeroorlog waarbij het Syrische leger bommen en chemische wapens op de burgerbevolking inzet. Juli 2014 start hij via crowdfunding met het burgerjournalistenplatform Bellingcat, dat sneller informatie aanlevert dan de traditionele massamedia.

December 2016 publiceert Bellingcat een analyse over het wapengeweld van Russische seperatisten tegen Oekraïense burgers in de zomer van 2014. De netactivisten van Bellingcat zeggen bewijs gevonden te hebben voor het feit dat Rusland de MH17 heeft afgeschoten met een Buk-raket. Zij beschuldigen Rusland ervan videomateriaal van het ongeluk gemanipuleerd te hebben.

Higgins.jpg

Eliot Higgins (© Youtube/DAI Heidelberg)

Hoe gaat Higgins te werk?

Eliot Higgins was een werkloos administratief medewerker die thuis voor zijn jonge dochter zorgde toen hij geschokt werd door beelden van burgerslachtoffers uit Syrië. Het regiem en de rebellen zetten zelf propagandamateriaal van hun acties of films van burgerslachtoffers bij YouTube online. Higgins bekijkt per dag 300 van zulke video’s waardoor hij aan de hand van de gebruikte wapens in zijn blog precies kan zeggen waar het zich afspeelt en wie de strijders zijn. In Syrië zelf zijn geen journalisten meer, Bashar al-Assad heeft ze het land uitgezet en meer dan 50 zijn er gedood.

De beelden die Higgins op zijn blog zet zijn gruwelijk en niet geschikt voor kinderen. De vraag is of dat journalistiek verantwoord is omdat kinderen het ook kunnen zien, anderzijds is het de vraag of deze beelden verborgen moeten blijven voor de wereld want het is de trieste werkelijkheid die wij niet zouden kennen zonder Higgins en zijn burgerjournalisten, er zijn immers geen professionele journalisten meer in het onderzochte gebied actief.

Recentelijk heeft Bellingcat de Facebook account van de gezochte aanslagpleger Anis Amri op de Berlijnse kerstmarkt nagetrokken en gepubliceerd op de website. Bellingcat biedt in dit geval via van burgers verkregen data een mogelijkheid om informatie te verzamelen waarmee een terrorist bijvoorbeeld eerder opgespoord kan worden.

Consequenties voor de media inhoud en conclusie

In het voorgaande is duidelijk geworden dat nieuwe verdienmodellen voor journalisten niet alleen noodzakelijk zijn maar ook uitvoerbaar. De storytelling en service georiënteerde verdienmodellen bevatten een breed scala aan moderne instrumenten waaruit gekozen kan worden.

Tegelijkertijd mag de kerntaak van journalisten niet in gevaar komen door teruglopende advertentie-inkomsten of dalende overheidssubsidies maar ook niet door de nieuwe verdienmodellen. Journalisten hebben immers als belangrijke publieke taak als onafhankelijke vierde macht de staat te controleren en burgers van informatie te voorzien zodat zij hun democratische rol kunnen uitoefenen.

Als we de instrumenten van het storytelling verdienmodel nalopen is er een instrument dat potentieel gevaarlijk kan zijn voor voldoende pluriforme content, namelijk het instrument om gratis artikelen te produceren en aan te bieden waardoor de advertentie inkomsten per klik toenemen. Dit laatste is van invloed op de kwaliteit omdat dat wat het meest aangeklikt wordt niet perse het beste artikel hoeft te zijn.

Ook het werken voor commerciële bedrijven kan de kwaliteit van de journalistieke content beïnvloeden, wanneer de journalist niet zorgt dat hij onafhankelijk blijft en transparant is over zijn activiteiten. De consument moet weten wat de bronnen zijn (Prenger en van Vree, 2004).

Als we de instrumenten van het service georiënteerde verdienmodel bekijken blijkt het in dit model juist mogelijk, zoals door crowdsourcing, tegelijkertijd de kosten te drukken en de kwaliteit te verhogen zoals de voorbeelden van Airwars en Bellingcat laten zien.

Het lijkt dus van het grootste belang dat zowel producenten als consumenten de samenstelling van elk nieuw verdienmodel niet klakkeloos accepteren maar eerst kijken naar de consequenties voor de kwaliteit van de content en voor de kerntaak van de journalist.

Zowel het storytelling verdienmodel als het service georiënteerde verdienmodel bevatten instrumenten die de kwaliteit van de inhoud en de rol van journalist om de staat te controleren en de burger van de democratisch benodigde informatie te voorzien onaangetast laten.

Zo kunnen nieuwe verdienmodellen ervoor zorgen dat de journalistieke productie zowel duurzamer wordt als ook de vereiste kwaliteit blijft behouden om de burger democratisch te doen functioneren.

Literatuur/links

Anderson, C.W., Bell, E., & Shirky, C. (2012). Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present. Columbia Journalism School. Tow Center for Digital Journalism.

Ala-Fossel, F., Bakker, P., Ellonen, H. K., Kung, L., Lax, S., Sadaba, C., & Wurff, R. van der (2008). The Impact of the Internet on Business Models in the Media. Industries –Asector-by-sector Analysis. In: L., Kung, R., Picard, R., Towse (Red.). The Internet Mass Media. Londen: SAGE Publications.

Carner, D. J. (2012). Multimedia narratives, data visualization, collaborative news engagement and new media business models. Proceedings of the 8th IFLA General Conference and Assembly in Helsinki, Finland.University of Missouri.

Howe, J. (2006).The Rise of Crowdsourcing. wired.com. 14 juni 2006. Geraadpleegd op 28 december 2016.

Howe, J. (2008). Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Business Publishing,  ISBN 978-0-307-39620-4.

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/14830

Kaye, J., Quinn, S. (2010). Funding journalism in the digital age: Business models, strategies, issues and trends. New York: Peter Lang Publishing.

Lee-Wright, P., Philips, A., & Witschge, T. (2012). Changing journalism. London/New York: Routledge  Firm.

Lowrey, W., Gade, J.P. (2011). Changing the news: The forces shaping journalism in uncertain times. New York: Taylor & Francis.

Nahuis, R., Appelman, M., Dijk, M. van, Vollaard, B. & Waagmeester, D. (2004). Onderweg naar morgen: Een economische analyse van het digitaliserende medialandschap ).Centraal Plan Bureau op verzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ISBN 90-5833-207-1.

Opgenhaffen, M. & Belle, B. van (2014). Sociale media en journalistiek. Leuven: Lannoo.

Papsdorf, C. (2009). Wie Surfen zu Arbeit wird. Crowdsourcing im Web 2.0. New York: Campus,  ISBN 978-3-593-39040-6.

Pew Research Centre’s Project for Excellence in Journalism (2010). News leaders and the future. Geraadpleegd op 28 december op http://www.journalism.org/node/20072.

Picard, R. G. (2008). The challenges of public functions and commercialized media. In: D. Graber, D. McQuail, & P. Norris (Red.),The politics of news, the news of politics. Washington: CQ Press.

Picard, R. (2010). A business perspective on challenges facing journalism. In: R. Nielsen & D. Levy (Red.), The changing business of journalism and its implications for democracy. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Prenger, M.A.E., & Van Vree, F.P.I.M. (2004). Schuivende Grenzen: De vrijheid van de journalist in een veranderend medialandschap. Amsterdam: NVJ/Prometheus.

Radden Keefe, P.:  Rocket man: How an unemployed blogger confirmed that Syria had used chemical weapons. The New Yorker, 25 november 2013, geraadpleegd op 27 december 2016.

Reijnders, M., Stegeren, T. van & Waal, M. de (Red.) (2007). Journalistiek in Nederland: onderweg, maar waarheen? Jaarboek 2007, Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis.

Roerdink, Y. (2013). Verdienmodellen in de journalistiek. Masterscriptie Universiteit van Amsterdam.

Sirkkunen, E., Cook, C. (Red.). (2012). Chasing sustainability on the net. Internationalresearch on 69 journalistic pure players and their business models. Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication.

Smit, R. (2013, 19 februari). Groter publiek voor kleiner scherm. Het Financieele Dagblad. Geraadpleegd op 28 december 2016 http://fd.nl/entrepreneur/young-entrepreneur/marketing/922172-1302/groter-publiek-voor-kleiner-scherm.

Tegenlicht, VPRO-documentaire “Digitale burgerdetectives”, uitgezonden 13 november 2016.

Wunsch-Vincent,  S. (2010). Online News: Recent developments, new business models and future prospects. In: D. Levy & R. Nielsen (Red.), The changing business of Journalism and its implications for democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

http://www.bellingcat.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Mediablogs. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s