Blog week 5

De bureaucratie maakt rijker dan groepsproducten op het internet
Marketeers kunnen niet meer om internet en de sociale media heen. Sociale media worden door consumenten zelfs als zeer betrouwbare informatiebron gezien (Foux, 2006). De overheid zou niet alleen via internet maar vooral via sociale media nog meer controle kunnen uitoefenen (Mangold and Faulds, 2009) en haar imago kunnen verbeteren (Liu and Horsley, 2007). Niet minder dan een revolutie van democratisering is wat een auteur als Benkler (2006) de werking van internet groepsproducten (peer production) toedicht. Kreiss, Finn en Turner vragen zich terecht af of het internet en zijn massale groepsproducten wel een revolutie van toegankelijkheid en democratisering teweeg brengt voor de burger (Kreiss et al. 2011). Zij baseren dit standpunt met een beroep op Weber (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Economy and Society) die er al honderd jaar geleden op wees dat de industriële bureaucratie in veel opzichten goed zorgt voor democratisering, non discriminatoire regels, gelijke kansen en voor een scheiding tussen de private en de particuliere sfeer. Volgens hen is veel van de nieuwe online informatie van de overheid te eenzijdig in die zin dat zij een passieve in plaats van een actieve burger veronderstelt. De overheid heeft als instantie echter de mogelijkheid de burger beter te beschermen dan network peer production zoals bijvoorbeeld Wikipedia of boekbesprekingen voor Amazon.com. Die laatsten functioneren ook niet in het luchtledige maar juist bijvoorbeeld dankzij studenten van universiteiten, kortom van instituties van de oude industriële bureaucratie. De vraag is dus of de overheid de burger via het internet goed kan beschermen in plaats van via direct contact met de burger. Ik voel veel voor het standpunt van Kreiss et al. Een overheid die eenzijdig gaat communiceren en zich achter webproducten in de trant van peer production verschuilt dient de democratie niet maar tast deze aan. Dit ervoer ik onlangs zelf toen ik er na jaren achter kwam dat ik misschien toch recht zou hebben op zogenaamde zorgtoeslag. Blijkens Wikipedia is zorgtoeslag een inkomensafhankelijke toeslag, een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Wiki vervolgt: de zorgtoeslag is in 2006 ontwikkeld om de verzekerden met een laag inkomen te compenseren voor de zorgpremie. Ik kwam ook op het idee dat mijn kinderen van 19 en 22 wellicht ook recht zouden hebben op de zorgtoeslag. Mijn toeslagpartner boorde echter mijn hoop op in totaal € 4000 toeslag per jaar in de grond en stuurde mij links naar de website van de belastingdienst die de zorgtoeslag uitkeert en die links logen er niet om: mijn inkomen was volgens die website te hoog, de kinderen hebben helemaal geen zorgverzekeringen et cetera et cetera. Dus de boodschap van de website was: vergeet u het maar mevrouw. Maar mijn democratische ziel bleef kriebelen en toen heb ik toch maar gebeld naar de bureaucratische instelling van de belastingtelefoon en niet vertrouwd op het revolutionaire democratische heil van netwerken en goede online overheidscommunicatie. Na vijf minuten aan de telefoon in discussie met een behulpzame medewerker stond de zon ineens stil boven Gibeon: die €4000 aan zorgtoeslag daar bleken we in weerwil van de website ineens toch recht op te hebben. Zo telde buitenlands inkomen niet mee, werd nog hypotheekrente afgetrokken om het toetsinkomen te berekenen en hoefden de kinderen niet daadwerkelijk een eigen zorgverzekering te hebben. Geen woord over dat alles op de belastingwebsite en praktisch niets bij Wikipedia.
Ik bleef tot slot met liefst drie raadsels achter. Ten eerste hoe veel langer –over gelijke toegang gesproken – de laagbetaalden en laagopgeleiden er via de website over doen daadwerkelijk hun recht op zorgtoeslag te halen dan de hoger betaalden en hoogopgeleiden en ten tweede hoe mensen Wikipedia voor revolutionair kunnen houden als het mijn democratische rechten met kritiekloos gekopieerde overheidsteksten onder narcose brengt en ten derde hoe ik zo stom kon zijn zo lang en ten koste van € 30000 gemiste toeslag een misplaatst vertrouwen te hebben in de democratische kwaliteit van peer production. Weg met te veel vertrouwen in de democratiserende kracht van networks, leve de bureaucratie!
In de betekenis van Kreiss et al. (2011) maken ook de traditionele media deel uit van de industriële bureaucratie. Volgens mijn eigen verkiezingsonderzoek blijven politici in Nederland en Duitsland ondanks verschillend maar toenemend gebruik van peer information products toch steeds circa driekwart van hun informatie halen uit traditionele media, respectievelijk 181 en 126 minuten per dag. Volgens Kreiss et al. (2011) zou de democratie hiermee wel eens meer gediend kunnen zijn dan met de 56 respectievelijk 42 minuten consumptie van network peer products per dag door genoemde politici. Achter de peer products gaan in de visie van Kreiss et al. gevestigde of zelfs commerciële belangen schuil.

Literatuur

Benkler Y. (2006). “The Wealth of Networks: How Production Networks Transform Markets and Freedom”. New Haven, CT: Yale University Press.

Foux, G. (2006, May 8). Consumer-generated media: Get your customers involved. Brand Strategy, 38-39.

Kersten, M. (2014). “Politieke cultuurverschillen in mediagebruik tussen Nederlandse en Duitse parlementsleden tijdens de verkiezingen van 2010”. Niet gepubliceerd.

Kreiss, D., Finn, M. & Turner, F. (2011). The limits of peer production: Some reminders from Max Weber for the network society. New Media Society 13: 243

Liu B.F., Horsley, J.S. (2007). The government communication decision wheel: toward a public relations model for the public sector. Journal of Public Relations Research 19(4):
377–393.

Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons 52.4: 357-365.
http://www.academia.edu/1913968/Social_media_The_new_hybrid_element_of_the_promotion_mix

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Mediablogs. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s